swedfarm

Studie om äggkvalitet

Äggkvalitet är en viktig faktor i dagens moderna äggproduktion. Även om äggens kvalitet påverkas av en mängd olika faktorer går de ofta att härleda till producenten själv och dennes arbete i hönshuset. Det råder ingen tvekan om att det lönar sig att arbeta för en förbättrad äggkvalitet!

 

Under våren 2011 genomfördes en studie om äggkvalitet i samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Branchorganisationen Svenska Ägg. Studien syftade till att kartlägga de mest förekommande kvalitetsavvikelserna på ägg från svenska värphöns samt att undersöka hur dessa är relaterade till produktion, ekonomi och djurvälfärd.

 

Äggkvalitet kopplat till produktion, ekonomi och djurvälfärd hos svenska värphöns

 

Studien har utfallit i en omfattande rapport inom ämnet. Rapporten är uppdelad i två huvudsakliga delar: En litteraturstudie där fokus ligger på de faktorer som påverkar äggens kvalitet. Denna del är tänkt att användas som ett uppslagsverk där du kan välja att läsa de avsnitt som är aktuella för just din produktion/verksamhet. I studiens andra del redogörs resultatet av de intervjuer som utförts i samband med studien. Här framförs hur läget ser ut gällandes äggkvalitet idag.

 

Rapporten, som har tryckts med stöd av Swedfarm AB, finns nu tillgänglig i ett begränsat antal tryckta upplagor. Hör gärna av dig till Swedfarm om du har några frågor eller funderingar alt. om du önskar få ett eget exemplar av det tryckta arbetet.

 

Läs mer om studien här: Arbeta för en förbättrad äggkvalitet - det lönar sig