swedfarm

Linköpings Hockey Club

 " Jag vill tacka Robert Möller och följande företag för samarbetet med Linköpings Hockey Club:

 

SWEDFARM

NÄRKESBERGS HÖNSERI

TÄLJESTAD ÄGG

KG:S ÄGG

FRACKSTAD LANTBRUK

 

Er uppmaning ÄT ÄGG kommer att nå upp till 9 miljoner svenska potentiella äggkonsumenter genom sändningar i riks-TV, dagstidningar, websajter och LHCs egna reklam."


Fredrik Johnsson, försäljningschef LHC


ÄT ÄGG