swedfarm

Seminarium om utfodring

I början av januari genomförde vi tre heldagsseminarier med ett 20-tal representanter från landets foderföretag. Deltog gjorde även Hans van Sleeuwen, försäljningsdirektör, och nutritionisten Paulien Rutten, båda från avelsföretaget Hendrix Genetics.

 

Foderseminarium

 

Det blev intensiva diskussioner om både dagens och framtidens värphöna och hur hon utfodras och sköts på bästa sätt. Vid årets foderseminarier lades dessutom extra fokus på utfodring av ekologiska värphöns.