swedfarm

Information om Newcastleutbrottet

Information med anledning av Newcastleutbrottet på en gård i trakten av Linköping. 

 

 

 

Eftersom vårt kläckeri ligger precis i utkanten av den yttre skyddszonen (10 km) i relation till den drabbade gården så beslutade Jordbruksverket att stoppa vår kläckeriverksamhet och utleveranser under en period av 15 dagar (13/10 – 28/10).

 

Detta stopp kommer sannolikt att påverka våra leveranser under de närmaste månaderna och då vi under året upplevt en ökad efterfrågan på våra kycklingar och unghöns har vi inte speciellt mycket ledig kapacitet i våra kläckplaner. I nuläget arbetar vi med justering av våra produktions- och leveransplaner och ser bl.a. över möjligheterna att sätta in extra kläckskift - allt för att i största möjliga mån minimera effekten för våra kunder och uppfödare.

 

Vi kommer fortlöpande att kontakta och informera våra kunder/uppfödare rörande eventuella förändringar av ursprungliga leveransdatum.

 

Fr.o.m. v.44 är vår verksamhet i kläckeriet igång som vanligt.

 

Under perioden för detta stillestånd har vi bland annat arbetat med underhåll av lokaler och utrustning i kläckeriet för att säkerställa en fortsatt, långsiktig och hållbar verksamhet av hög kvalitet.

 

Med vänlig hälsning,

Pierre Carmefeldt

Swedfarm AB

2017-10-26