swedfarm

Bovans Robust

Bovans Robust Många års genetiska forskning har lett fram till den stabila värphönshybriden Bovans Robust. Hon är en vinnare på många sätt – inte minst för sitt lugna beteende, höga äggproduktion, lämpliga äggstorlek samt utmärkta äggkvalitet.

Bovans Robust är en vit värphönshybrid som härstammar från Leghornlinjen. Vid avel har stor vikt lagts på beteenden som passar för frigående produktion. Det innebär att hon tack vare sitt lugna och robusta temperament uppvisar hög anpassningsförmåga till olika produktionssystem även utan den näbbtrimning som är standard i många andra länder.

  • Stark redesbenägenhet
  • Kraftigt skelett och stor kam = starkt immunförsvar
  • Mycket lugn höna med god spridningsförmåga och stark fjäderdräkt
  • Låg dödlighet
  • Tidig värpstart
  • Snabb äggvikt
  • Mycket god skalkvalitet

Väljer du Bovans Robust kan du räkna med många kilo ägg av högsta kvalitet!

 

Bovans Robust marknadsförs av det världsledande familjeföretaget ISA, Hendrix Poultry Breeders.