swedfarm

500 ägg på 100 veckor

 

Det nya målet inom ISA's avelsarbete är 500 ägg på 100 veckor. Uppskattningsvis kommer dagens kommersiella hönor att vara gentetiskt kapabla till detta inom bara några år.

Hönornas produktionsperiod kommer att förlängas vilket minskar de ekonomiska följderna vid uppstartandet av nya unghöns. Det blir alltså ett bättre utnyttjande av värphönsanläggningen då man inte behöver slakta ut lika ofta.


Finns det linjer eller enskilda fåglar med dessa egenskaper i genbanken?

Svaret på denna fråga är klart och tydligt JA.

Rena raslinjer, kläckta under 2008 och 2009 och som idag redan har hållits till 100 veckor, visar att från 5 till 60 % av de enskilda fåglarna lade 500 ägg till en ålder av 100 veckor.

Testerna är gjorda på höns i individuella burar som lever i en sjukdomsfri miljö under bästa tänkbara förhållanden. Det visar emellertid vad som är genetiskt möjligt och huruvida ett mål av 500 ägg på 100 veckor är rimligt.

buy cheap isotretinoin online

 Hna i_ram

Den enskilt mest produktiva hönan lade 571 ägg, eller med en

produktionstakt av 98 %, från 18 till 100 veckor.

 

Framtidens höna

Produktionen per inhyst höna kommer inom några att öka avsevärt. Inte bara genom en i genomsnitt högre värpprocent, men i synnerhet också genom betydligt längre produktionsperioder.

Genom att selektera för en produktion till 100 veckor selekterar man också automatiskt för minskad dödlighet, hållbart äggskal och bättre inre kvalitet - egenskaper som är viktiga för både producenter och konsumenter.


 500 ägg på 100 veckor