swedfarm

Den offentliga maten

 

Vi lever i landet med mycket höga ambitioner och kanske världens strängaste lagstiftning när det gäller djurskydd. Att staten själv genom samhällets offentliga upphandling av mat väljer leverantörer som inte följer denna lagstiftning är häpnadsväckande och ett effektivt sätt att slå undan benen för landets djurbönder.

Att inte ens landets högsta lagstiftande församling (riksdagen) själv ser till att leva som man lär är en skandal i sig. Att sedan stora delar av den övriga offentliga serveringen (årligt värde: 8,4 miljarder kronor) inte heller konsekvent väljer mat som är producerad i enlighet med den svenska lagstiftningen är kanske då följdriktigt. Men är det rätt?

 

Mer än varannan kyckling och pannkaka är importerad

70 procent av kycklingkött som filé, klubbor, färs och lår (obehandlat fågelkött) samt kalkonprodukter som bröst och lövbiff som Stockholms stad köpte in under 2010 var producerad utanför Sverige.

Detta kött, som alltså i huvudsak produceras med metoder som är olagliga i Sverige, serveras på skolor, daghem och äldreboenden i Stockholm.

Även äggrätter som pannkaka och pasta på kommunens restauranger innehåller en hög andel "olagliga" råvaror, alltså ägg där hönsen inte har hållits enligt svensk djurskyddslag.


 

Dubbelmoralens förlovade land


Är lagen viktig, för alla?

Vad säger serveringen av okänd bulkmat till våra barn, sjuka och gamla om våra hänsyn och värderingar och om omhändertagandet av varandra. Nog är väl dessa grupper i vårt samhälle värda den bästa maten?

Man kan också fundera på hur landets lagstiftning värderas och beaktas av lagstiftarna själva? Är det viktigt, att även själv, följa lagen? Ska det vara så svårt att leva som man lär?

Varför tillåts detta dubbelmoraliska statsstyrda leverne att pågå år efter år? Varför tillåts alla svekfulla måltider att serveras?

 

Utdrag ur rapporten "Den offentliga maten", redaktör och ansvarig utgivare Sven Secher. Rapporten är producerad med stöd av Swedfarm AB i oktober 2011. Mer information finner du i tidningen Fjäderfä, nr 8 2011, samt på tidningens hemsida.

 

Den offentliga maten Den offentliga maten
Ladda hem: Den offentliga maten, tre artiklar i tidningen Fjäderfä Ladda hem: Rapporten "Den offentliga maten"