swedfarm

Redesmattans betydelse

 

Redesmattan har flera viktiga funktioner att fylla. Den ska inte bara vara hel och ren, utan även attraktiv för hönorna att värpa på. Om inte hönorna finner redet tillräckligt attraktivt blir resultatet många golvägg.

Ju renare redesmatta desto renare blir äggen. Det är viktigt att smutsen lätt faller igenom så gödselmängder inte samlas på mattan och den ska vara lätt att rengöra. En smutsig matta drar dessutom till sig både bakterier och kvalster.

Är mattan sliten rullar inte äggen ned på äggbandet som de ska utan riskerar att stannar kvar inne i redet. Det kan leda till både äggätning och även att äggen knäcks mot varandra eller inredningen.

 

Redesmatta

 

Kontrollera och rengör

Nedsmutsning och förslitning av redesmattor är ett problem i många värphönsstallar. Det leder till fler B-ägg med försämrad ekonomi som följd.

Kontrollera alltid dina redesmattor när du byter hönsomgång och gärna även några gånger under produktionsomgången. Titta inte bara in i redet utan känn med handen. Även om mattan ser hel ut kan det finnas nedslitna gropar där äggen lätt fastnar.

Nedsmutsade redesmattor ska rengöras ordentligt och löst eller slitet redesmaterial ska bytas ut vid behov. Ha gärna en extra uppsättning redesmattor tillgänglig så du snabbt kan byta ut en sliten matta direkt när du upptäcker den.

 
Inspektera – Åtgärda – Spara pengar