swedfarm

Jansen Poultry Equipment

Jansen logotyp med hona

Jansen Poultry Equipment sätter alltid sina kunder i första hand. Företaget har som mål att “möta och förekomma sina kunders önskningar”, ett mål de uppfyller med högkvalitativa produkter, praktisk forskning samt god service både innan och efter försäljning.

Swedfarm saluför Jansens kompletta redessystem - system välkända för sin höga kvalitet. Se menyn alternativt kontakta oss på Swedfarm för mer information.

Automatiska värpreden

Företaget bildades i slutet av 1980-talet av Mr. A. Jansen. Inledningsvis tillverkades främst automatiska värpreden på hans föräldragård i Holland, men snart började även annan inredning såsom exempelvis aviärsystem, gödselband och ägginsamlingssystem att tillverkas.

Jansen har med åren expanderat till ett imponerande företag med ett världsomspännande nätverk av nöjda kunder.  Fortlöpande forskning och utveckling har lett till att företaget idag har ett stort utbud av högkvalitativa produkter särskilt anpassade för värphönsindustrin.

www.jpe.org