swedfarm

Autopack

Autopack är ett symboliskt samlingsnamn för all utrustning som hanterar ägg innan och efter sorterings- och paketeringsmaskinen.  Generellt innebär detta all hantering av ägg i brickor eller konsumentförpackningar.

 

Moba MR 40 Moba Tray stacker

 

 

Autopackenheter sparar inte bara på arbetskostnader utan förbättrar även produktens kvalitet genom en varsam och korrekt hantering.

Denna typ av utrustning är vanligtvis inte standard i Mobas sorterings- och pakteringsmaskiner, men inkluderas som regel i de skräddarsydda konstruktioner som är till för att möta producentens behov.

Ett axplock av Mobas Autopacks:

Traystacker – Kopplas till Farmpackerns eller sorteringsmaskinens packningsband där den automatiskt staplar äggbrickorna utan manuell inblandning.

Easy lift – Ett halvautomatiskt system för en enkel avlastning/pålastning av äggstaplar på äggpallen. Med hjälp av denna lyft kan även den minsta i personalen enkelt hantera upp till fyra staplar i en enda rörelse.

Moba Robotics MR 40 – Ett helautomatiskt system som effektivt lastar  äggstaplar på äggpallen. Den har en maximal kapacitet av 108 000 ägg/timme och kan hantera både pappers- och plastbrickor.