swedfarm

Tek-Trol® Desinfektionsmedel

Tek-Trol är ett effektivt desinfektionsmedel anpassat för att eliminera en stor bas av resistenta organismer samtidigt som det noggrant rengör ytor från exempelvis smuts, blod och avföring.

Användningsområden

Tek-Trol är idealiskt för användning i hönshus och slaktkycklingstallar. Det används för noggrann rengöring av ytor i tomma stall mellan produktionsomgångarna samt för desinfektion av dricksvatten.

Det får ej användas på ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

Dosering och användningsmetod

Tek-Trol kan användas på en mängd olika sätt. Det vanliga är dock att medlet sprayas generöst på stallets ytor med hjälp av en applikator fäst vid en vattenslang. Applikatorn ger ett jämnt och lågt tryck vilket möjliggör god kontakt med ytorna utan att rengöringsmedlet snabbt rinner av samtidigt som det förhindrar imma från att bildas. Doseringen sker automatiskt med hjälp av applikatorn vilket minimerar en överflödig och oekonomisk användning.

Ingen eftersköljning krävs. Ventilera byggnaden och låt inredningen torka innan nya djur tas in i stallarna.

Verkan

Tek-Trol har en effektiv verkan mot både grampositiva och gramnegativa mikroorganismer. Desinfektionsmedlet skyddar mot en mängd hönsrelaterade organismer och sjukdomar såsom exempelvis:

  • Aspergillus (mögelsvamp)
  • Alcaligenes
  • Salmonella enteritidis
  • Salmonella arizonae
  • Reovirus
  • Adenovirus
  • Newcastlesjuka
  • Infektiös bronkit
  • Fågelinfluensa
  • E. coli

Förpackning

Dunk ca 3,8 liter