swedfarm

Vitamin D3 Special

En försämrad skalkvalitet innebär stora ekonomiska förluster för äggproducenten.

Påverkan av vitamin D på äggskalskvaliteten

Äggskal består till största del av kalcium i form av kalciumkarbonat. Den process varvid kalcium tas upp från fodret och används vidare regleras av vitamin D och dess metaboliter. Vitamin D är ett fettlösligt vitamin som verkar med hjälp av parathyroideahormonet (PTH) vid för höga alternativt för låga halter av kalcium i blodplasman. För att upptaget av kalcium ska vara tillräckligt är det alltså även viktigt att vitamin D finns i tillfredsställande mängd i hönsens foder.

Vid brist på vitamin D kommer äggskalen säkerligen att få en reducerad andel kalciumkarbonat med en försämrad äggskalskvalitet som följd.

Vitamintillskott

Swedfarm saluför Vitamin D3 Special, ett vitamin som leder till renare ägg, starkare äggskal, starkare benstomme samt en högre produktion då hönorna blir äldre.

Detta vitamin rekommenderas att ges till alla värphöns mellan 16-30 veckors ålder samt efter 50 veckors ålder till och med slakt.

Dosering: 1-2 dl Vitamin D3 Special per 10 000 djur och dag.

modafinil smarttabletten kaufen tramadol schmerzmittel ohne rezept kaufen