Alla frågor förtjänar ett svar…

Har du frågor om optimering av din produktion, sjukdomar, belysning, foder, inredning eller något helt annat?

Hör av dig till oss!
Vi kommer gärna på kostnadsfritt rådgivningsbesök oavsett om det gäller höna eller teknik!