swedfarm

Seminarium om foder och utfodring

Den 5-7 mars höll vi i tre olika seminarium med fokus på foder och utfodring. Deltagare var ett 20-tal representanter från landets foderföretag samt Hans van Sleeuwen och Teun van de Braak från avelsföretaget Hendrix Genetics. 

 

Seminarium

 

Hans van Sleeuwen är områdeschef för Europa och vår huvudsakliga kontaktperson på Hendrix Genetics. Teun van de Braak är en genetiker som arbetat för Hendrix Genetics i många år. Sedan en tid tillbaka är han dessutom produktchef på Hendrix Genetics. Teun höll ett föredrag om hur vi ska arbeta med fodret till våra svenska värphönor.

 

Förutom intensiva diskussioner om både dagens och framtidens värphöns diskuterades den svenska marknadens foder och hur de bör anpassas för att passa våra värphöns.

 

Teun van de Braak