swedfarm

Värmeväxlaren Earny

 

Earny är den enda värmeväxlaren på marknaden med självrensande filter och som inte behöver vatten under produktionen.


 • Stor besparing, reduktion av värmekostnaden 

 • Kort återbetalningstid 

 • Torr ströbädd och bra fothälsa 

 • Lätt att rengöra mellan omgångar 

 • Värmeväxlarelement i aluminium 

 • Inget vatten under reningsprocessen 

 • Stalluften renas innan den når värmeväxlaren

 • Automatisk rensning av filter 

 • Passar lika bra för nya som befintliga byggnader 

 • Reducerar ammoniak NH3 

 • Reducerar koldioxid CO2 

 • Reducerar damm 

 • Minskar fukt i omgivningen 

 • Beprövad teknik för lång livslängd

 
Värmeväxlaren Earny

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om värmeväxlaren Earny.