swedfarm

Övriga produkter

För god lönsamhet är det viktigt att man kontinuerligt arbetar för att uppnå och därefter bibehålla en hög avkastning, optimal äggkvalitet och låg dödlighet.

Följ upp produktionen noggrant under hela produktionsomgången, d.v.s. kontrollera värpprocent, äggvikt, foderförbrukning och gärna kroppsvikten. Vid avvikelser från det normala kan åtgärder såsom vitamintillsatts, foderbyte eller parasitbekämpning vara nödvändigt.

I menyn finner du ett urval av de produkter som saluförs av Swedfarm för att arbetet för en lönsam produktion ska kunna optimeras.