swedfarm

Interkokask®

– Det moderna desinfektionsmedlet. Effektivt mot koccidier, spolmaskägg, hönskvalsterägg, bakterier, svamp och virus.

Dokumenterad verkan (Prof. Dr Daugschies, Leipzig, 29/3/2004 och 17/10/2001) mot spolmaskägg enligt anvisningar från tyska veterinärföreningen (DVG) och mot koccidier enligt in vitro-prover utförda enligt riktlinjer från DVG. Dokumenterad verkan (Dr G. Liebisch, Burgwedel 8/7/2003 och 14/8/203) enligt in vitro-prov på röda hönskvalster och dess ägg.

Användningsområden

Vanliga desinfektionsmedel kan inte döda permanenta former av endoparasiter. Därför används Interkokask när det är särskilt viktigt att bekämpa koccidier, maskägg och larver i till exempel höns- och kalkonhus. Det är viktigt att bekämpa endoparasiter, annars kan konsekvenserna bli dålig foderomvandlingstakt, ökad foderförbrukning, nedsatt tillväxt samt ökad mottaglighet för sjukdomar. Detta kan orsaka sämre slaktresultat eller till och med dödsfall.

Dosering och användningsmetod

Avlägsna djuren och rengör hönshuset grundligt. Spraya hela hönshusets yta eller minst golv, utrustning och väggar upp till 1,5 meter noggrant med Interkokask. Högtrycksspruta eller liknande passar för sprayning. Mindre ytor kan även våttorkas. Var särskilt noggrann med sprickor, springor, gödselkanaler, undersida av bur, sittpinnar och reden. Endoparasiter finns som regel inte över 1,5 meters höjd – därför bör Tad Cid, Intersteril, Rhodasept eller Intersporol användas över 1,5 meters höjd. För bekämpning av hönskvalster och hönskvalsterägg krävs att man sprayar hönshusets alla ytor. Djuren kan återvända till huset efter att det ventilerats ordentligt och är helt torrt.

Exempel på dosering:

losning interkokask

Användningsmängden för färdig lösning är enligt DVG 400 ml per m2.

spolmask

Mikrobiologisk verkan

Maskägg och koccidier är mycket resistenta. Detta eftersom de täcks av tre lameller av protein, kitin och lipider vilket ger dem ett särskilt skydd och lång överlevnad. Det är inte säkert att dessa parasiter kan dödas med konventionella desinfektionsmedel, höga temperaturer, gas eller andra desinficeringsmetoder. Endast desinfektionsmedel med en lipidlösande komponent, till exempel Interkokask, kan utplåna den permanenta formen av parasiter. Interkokask utplånar bland annat följande permanenta parasiter: Koccidier (d.v.s. Eimeria-arter i höns), Isosporia-arter, Cryptosporidia, lungmask (Dictyocaulus-arter), magmask (Trichostrongylus- Nematodirus- och Haemonchus-arter) och bandmask (Cestode).

Interkokask är även effektiv mot bakterier, svamp och virus såväl som kvalsterägg.

interkokask

Aktiv substans

100 gr innehåller 25 gr p-Chlor-m-kresol

Förpackningar

10 kg dunk

On monia terveysasioita, jotka vaikuttavat vain miehiin. Mitä voimme saada verkossa? Jos olet pelätä erektiohäiriöistä, sinun on puhuttava apteekistasi "http://viagrasuomi.biz/cialis-vs-viagra.html". Mutta onko tämä ratkaisu todella sovellettavissa sinulle? Viagra on pitkälle tunnettu lääke, jota käytetään hoitamaan kyvyttömyys saada tai pitää erektio. Oletko koskaan kuullut ""? Lukuisat tutkijat ansaitsevat huomiota asioihin kuten "". On sukeltajia, jotka voivat peruste erektiohäiriöitä. Totuus on, että lähes kaikilla reseptilääkkeillä on jonkin verran ​​vaarallisia sivuvaikutuksia, lihaskipuista kuolemaan.