swedfarm

Från idé till första ägg!

Utan kunskap om förutsättningar, utrustning och djurhållning är det svårt att uppnå optimal produktion.

Därför har vi tagit fram ett nyckelfärdigt koncept.

 

Utifrån din idé om hur du vill bedriva produktion tar vi hand om projekteringen hela vägen. Eftersom vi har alla ingående komponenter, med kunskapen i centrum, kan du vara säker på att få en helt optimerad och modern anläggning som svarar upp mot dagens krav.                

         

En kedja aldrig är starkare än den svagaste länken. Därför satsar vi på kvalitet vid val av leverantörer där djuren får de bästa förutsättningarna. Höns som mår bra producerar mer och kostar mindre att hålla.


Försäkra dig om de bästa möjliga förutsättningarna för att skapa en lönsam verksamhet.

Kontakta oss gärna för en diskussion om just din produktion!