Ta kontroll över smittorna

En god hygien är grunden för att förebygga och förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i våra produktionsstall.

Under en pågående produktionsomgång bör exempelvis vattenledningarna spolas och rengöras regelbundet, ströbädden tas om hand samt reden och äggband hållas rena.

Mellan omgångarna är det oerhört viktigt att stallet både rengörs och desinficeras noggrant. En rätt utförd rengöring mellan omgångarna förebygger sjukdomar och minskar risken för produktionsstörningar i den kommande hönsomgången.

Swedfarm saluför flera olika produkter som används vid rengöring och desinfektion, både under pågående produktionsomgång och vid tomhållning.

Du finner ett urval av våra produkter här nedan.

En noggrann rengöring och desinfektion bidrar till fördröjd sjukdomsutveckling i den efterföljande hönsgruppen.

Daniel Hagel Swedfarm AB

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du frågor om våra produkter, behöver du hjälp eller önskar du mer information? Om du inte riktigt vet vem av oss du ska ringa kan du alltid använda vårt kontaktformulär och ange vad ditt ärende gäller. Vi hör av oss till dig så fort vi kan!

Det går givetvis även bra att ringa till vår växel, så guidar vi dig till rätt person. Eller varför inte komma förbi på ett besök?

Telefon VXL

013-35 99 00

E-post

info@swedfarm.se