Det moderna medlet

Interkokask är ett av få desinfektionsmedel som är effektivt mot spolmaskägg och koccidier.

Om endoparasiterna inte bekämpas kan konsekvenserna bli dålig foderomvandling, ökad foderförbrukning, nedsatt tillväxt samt ökad mottaglighet för sjukdomar. I längden leder de till försämrad produktion och ökad dödlighet. Interkokask är även effektiv mot bakterier, svamp och virus såväl som kvalsterägg.

Desinficera ditt fjäderfästall grundligt med Interkokask vid varje tomhållning. Medlet bör endast användas på golv och väggar upp till 1,5 m (ej på inredningen). Var särskilt noggrann med sprickor och springor.

En noggrann rengöring och desinfektion bidrar till fördröjd sjukdomsutveckling i den efterföljande hönsgruppen.

Hanna Johansson Swedfarm AB

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du frågor om våra produkter, behöver du hjälp eller önskar du mer information? Om du inte riktigt vet vem av oss du ska ringa kan du alltid använda vårt kontaktformulär och ange vad ditt ärende gäller. Vi hör av oss till dig så fort vi kan!

Det går givetvis även bra att ringa till vår växel, så guidar vi dig till rätt person. Eller varför inte komma förbi på ett besök?

Telefon VXL

013-35 99 00

E-post

info@swedfarm.se