För ett renare vatten

Klor (natriumhypoklorit) används för desinficering och rengöring av dricksvatten och vattenledningar.

Bra vattenkvalitet är en förutsättning för en lyckad produktion. Ett renare dricksvatten leder till mer motståndskraftiga hönor med en bättre mag- och tarmhälsa samt högre produktion.

Att det inkommande vattnet håller hög kvalitet betyder dock inte alltid att det vatten som når djuren håller samma höga kvalitet. Alltför ofta bildas en biofilm där olika mikroorganismer såsom bakterien E. coli frodas. Problem uppstår framför allt på gårdar där djuren förses med mediciner, vitamintillsatser och dylikt via dricksvattnet.

Det är mycket viktigt att desinficera vattenledningarna regelbundet för att förhindra uppkomsten av en biofilm. Detta bör dessutom kompletteras med en kraftig genomspolning av vattenledningarna.

En noggrann rengöring och desinfektion bidrar till fördröjd sjukdomsutveckling i den efterföljande hönsgruppen.

Daniel Hagel Swedfarm AB

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du frågor om våra produkter, behöver du hjälp eller önskar du mer information? Om du inte riktigt vet vem av oss du ska ringa kan du alltid använda vårt kontaktformulär och ange vad ditt ärende gäller. Vi hör av oss till dig så fort vi kan!

Det går givetvis även bra att ringa till vår växel, så guidar vi dig till rätt person. Eller varför inte komma förbi på ett besök?

Telefon VXL

013-35 99 00

E-post

info@swedfarm.se