swedfarm

Moba Handpackers

Moba Handpackers är sorteringsmaskiner anpassade för mindre volymer av ägg. Äggen förs till maskinen antingen för hand eller per automatik och sorteras därefter i viktklasser. Efter sorteringen packas äggen för hand.

moba11

Moba Handpackers är välkända för sin tillförlitlighet och robusthet. Trots sin småskalighet följer de Mobas samtliga principer om effektiv hantering och god lönsamhet.

  • Mobanette 3 – Kapacitet 1 600 ägg/timme
  • Moba 68 – Kapacitet 3 000 ägg/timme
  • Moba 88 – Kapacitet 4 500 ägg/timme
  • Moba 9B – Kapacitet 14 400 ägg/timme